عسل خارشتر

110,000 تومان

تعداد
مقایسه

برای درمان کبد چرب و تنظیم آنزیمهای کبدی صفرابر، کاهش چربی خون، کاهش غلظت خون مفید می باشد.