عسل ترنجبین

130,000 تومان

تعداد
مقایسه

طبع خنک، درمان کم کاری کبد و کبد چرب

موثر در ناراحتیهای کلیوی و رفع گرفتگی عروق