عسل درمانی

روش مصرف ژله رویال

بهترین زمان مصرف ژله رویال صبح ناشتا و نیم ساعت قبل از شام شب است. پس بنابراین در هر شبانه روز دو نوبت مصرف شود. در هر شبانه روز می توان از نیم گرم تا هشت گرم مصرف کرد که این میزان مصرف به بستگی به نوع بیماری و یا مشکل شخص دارد توجه گردد که از نیم ساعت به مصرف تا نیم ساعت پس از مصرف شخص حق نوشیدن چای را ندارد. ولی مصرف مواد غذایی دیگر تقریباً هیچ مشکلی ندارد.ژله رویال را باید به صورت مزه مزه از راه مخاط دهان جذب شود چون هنگامی که مستقیم قورت دهیم با شیره معده مخلوط میشود و دچار تغییرات میگردد. به این ترتیب که اگر قرار است ما یک گرم مصرف کنیم یک گرم را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده و هر قسمت را زیر زبان قرار داده و با بزاق دهان آمیخته بعد قورت می دهیم.مصرف برای کودکان زیر سن بلوغ توصیه نمیشود مگر در موارد خاص. تداخل آن با داروهای طب سنتی به صورت معمول خالی از اشکال است ولی بهتر زیر نظر متخصص باشد.

دکمه بازگشت به بالا