علمی

باکتری های موجود در بدن زنبور عسل جایگزین احتمالی آنتی بیوتیک ها

نتایج امیدوار کننده ای از سیزده باکتری اسیدلاکتیک موجود در معده زنبور عسل در مطالعات بدست آمده است.گروهی از باکتری ها مقاومت آنتی بیوتیکی (استافیلوک اورئوس مقاوم به متیسیلین) را در آزمایشات آزمایشگاهی خنثی کردند.این باکتری در ترکیب با عسل زخم های مزمن بر روی بدن اسب ها را درمان کرد.این فرمول قبلا در حمایت از کندو در برابر فرو÷اشی آن موفق ظاهر شده است.

در حال حاضر میدانیم که عسل ÷یش از این “برای هزارن سال متوالی برای عفونت ها استفاده شده بوده و در فروشگاه ها فروخته می شده است. اما فرمول کلیدی خاصیت ضد باکتریایی آن چیست؟محققان در دانشگاه لوند سوئس گروه منحصر به فردی از سیزده باکتری اسید لاکتیک در عسل تازه را یافته اند که محصول معده زنبور عسل می باشد. این باکتری تعداد بیشماری از ترکیبات ضد میکروبی فعال را تولید می کند.

در حال حاضر باکتری اسید لاکتیک بر روی زخم های وخیم انسانی همچون استافیلوککوس اورئوس” سودوموناس آئروژینفوزا وانترکوکوس مقاوم به وانکومایسین در میان دیگر زخم ها آزمایش شده است.هنگامی که باکتری اسید لاکتیک در آزمایشگاه بر روی ÷اتوژن ها استعمال شد همه آنها را خنثی کرد.

در حالی که تاکنون تاثیر این باکتری برروی انسان تنها در محیط آزمایشگاهی امتحان شده است.اما بر روی زخم های مزمن اسب ها مستقیما استفاده شده است.باکتری اسید لاکتیک با عسل مخلوط شده و بر روی تن ده اسبی استعمال شد که صاحب آن ها برای درمانشان از چندین روش دیگر استفاده کرده بود و نتیجه ای نگرفته بود. تمام زخم ها با این ترکیب خوب شدند.

محققان بر این باور هستند که راز این نتیجه محکم در طیف گسترده ی مواد فعال موجود در این باکتری است.

آقای توبیاس اولوفسون می گوید” بیشتر آنتی بیوتیک ها تنها یک ماده فعال در برابر طیف محدودی از باکتری ها دارند. در هنگامی که این سیزده باکتری اسید لاکتیک زنده استفاده شوند نوع درست ترکیب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن