علمی

حس شنوائی و شنیدن

تا چند سال قبل عده ای از محققین بر این اعتقاد بودند که زنبور قادر به شنیدن صداهائی که از طریق هوا منتقل می شوند نیست ولی امروزه شواهد زیادی در دست است که این نظریه را رد می کند . علاوه بر این شواهد مختلف و علمی موجود مبین این است که زنبورعسل اصواتی را که از طریق اجسام منتقل می شود را می تواند دریافت دارد . از جمله ارتعاشات مختلف اجسامی را که روی آن ها ایستاده است به راحتی دریافت داشته و عکس العمل نشان می دهد . زنبور نسبت به ارتعاشات حدود 100 تا 150 هرتز که از اجسام عبور می کند حساس می باشد . این موضوع را با مطالعه زنبور در داخل کندوی شیشه ای می توان تجربه کرد . مثلاً اگر ارتعاشی را با حدود فرکانس فوق به شیشه وارد کنیم عکس العمل فوری زنبورها دیده خواهد شد. عضو شنوائی زنبور روی پاهای او قرار دارد که ارتعاشات را از اجسام دریافت می کند . علاوه بر این موهای زیادی در سطح بدن خصوصاً روی شاخک های زنبور موجود است که وظیفه عضو شنوائی او را به عهده دارند .

صداهای مختلفی در کندو تولید می شوند از جمله صدای ملکه باکره وقتی که در داخل حجره ملکه و نزدیک به تولد باشد . این صدا را کارگرها شنیده و نسبت به آن واکنش نشان می دهند .

ضمناً ملکه پس از تولد در روی سطح شان نیز صداهای مخصوصی تولید می کند . کارگرها نیز در هنگام انجام رقصهای مخصوص با ارتعاش شکم خود صداهای به خصوصی را تولید می کنند که بوسیله آن معانی خاصی را القاء می کنند . صداهای مخصوصی در مدخل سوراخ پرواز کندو بوسیله کارگران نیز تولید می شود که بنام صداهای اعلان خطر و آماده باش می باشد .

کلیه این صداها را می توان با گذاشتن دستگاه استتوسکوپ روی کندوی شیشه ای شنید . ولی هنوز معلوم نشده که زنبورعسل آن ها را از طریق اجسام دریافت می دارد یا از طریق هوا .

منبع: پرورش زنبورعسل نوشته دکتر عبادی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن