علمی

معالجه کلنی های آلوده به سم

در صورتی که سم پاشی با سموم خطرناک انجام گرفته و بقایای سم بر روی گیاهان دوام داشته باشد باید کلونی های آلوده به محل سم پاشی نشده انتقال یابند و تحت مراقبت و درمان قرار گیرند، ولی اگر سم مصرفی از گروه سموم با خطر متوسط یا کم خطر بوده و فقط باعث کشته شدن زنبورهای عسل در بیرون از کندو شده باشد و در عین حال گرده آلوده به سم نیز به داخل کندو آورده نشده باشد، می توان از نقل مکان کندوها صرف نظر کرد.

علائم مسمویت در نوزادان و زنبورهای پرستار در داخل کندو نشان دهنده وجود گرده گل آلوده به سم در داخل کندو است که در این حالت نه تنها انتقال کندو به مکان دیگر بلکه خروج شان های حاوی گرده ی آلود به سم از کندو و جایگزینی آن ها با شان های غیر الوده نیز ضروری خواهد بود.در غیر این صورت مادامی که در کندو، ذخیره ی گرده آلوده به سم وجود دارد رشد و نمو نوزادان و زنبورها و فعالیت های عادی کندو مختل شده و بازده آن ناچیز خواهد بود. بهتر است شان های حاوی نوزادان و گرده آلوده از کندو جدا گردیده و در یک یا چند کندوی جدید قرار داده شود تا تخم ها جدا و نوزادان بالغ گردند. سپس شان های حاوی گرده آلوده به سم از کندوها جدید خارج و به مدت 24 ساعت در آب خیس شوند تا گرده ها جدا و شان ها پس از خشک شدن برای استفاده مجددا آماده گردند.افزودن زنبورهای 2تا4 شان از کندوهای سالم به  آلوده کمک موثری در جهت بهبود وضع کندوهای آلوده می باشد. چنانچه فاصله ی کندوهای سالم از آلوده کمتر از چهار کیلومتر باشد بهتر است زنبورهای سالم با شربت قند ( 50% غلظت ) خیس شوند وگرنه ممکن است بسیاری از آن ها به علت عدم سازگاری با زنبورهای کندوی جدید کشته شده و یا به کندوی خود مراجعت کنند.در بعضی موارد لازم است چند کندوی آلوده یا ضعیف درهم ادغام شوند تا کندوهایی با بازده اقتصادی به وجود آید.

برای جلوگیری از غارت کندو توسط زنبورهای غارتگر و همچنین نفوذ کرم موخوار به داخل کندوهای آلوده یا ضعیف توصیه می شود برای چند هفته سوراخ پرواز کندو تا قطر دو سانتی متر تنگ و سایر سوراخ ها و راه های نفوذی کندو مسدود گردد.

در صورت فقدان یا کمبود گیاهان شهدزا و گرده زا در نزدیکی کندوهای آلوده به سم توصیه می شود مقداری گرده گل یا مواد غذایی کمکی با ترکیبات مشابه به صورت خشک، خمیر یا مخلوط در شربت عسل یا قند به کندوی آلوده اضافه گردد. در غیر این صورت باید چند شان حاوی گرده و عسل را در اختیار کندوهای آلوده قرار داد. به کار بستن روش ها و توصیه های فوق امکان بازسازی کامل کندوهای آلوده را طی یکی دو نسل زنبور ( یکی دو ماه ) فراهم می سازد.

[table id=6 /]

از نظر ما

اولین و با اثرترین اقدام دادن شربت رقیق به کلونی است ، که آثار مسمویت در آن دیده شده است به مقداری کافی و حتی در اختیار گزراندن آب سالم و تمیز است.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید