علمی

طب پیشگیرانه برای زنبورها

دانشمندان جوان زنبورعسل را با استفاده از باکتریهای مفید نیرومندتر کردند باکتری ها منحصرأ پاتوژن ها نیستند: در میان این میکرواورگانیسم ها انواع بی خطری از باکتریها یا همان پروبایتیک ها وجود دارند که از سیستم گوارش و سلامت بدن حمایت می کنند. دانشجویان دانشگاه بریتیش کلمبیا در ونکوور کانادا نوعی پروبایتیک اصالح شده ژنتیکی را ایجاد کردند که می تواند سلامت زنبورهای عسل را بهبود بخشد. این تحقیق برنده ی دو مدال طال در مرحله نهایی رقابت بین المللی ماشین آلات مهندسی ژنتیک دربوستون شد.
گروهی متشکل از بیست دانشجو دانشگاه بریتیش کلمبیا، پروبایتیکی نوآورانه برای زنبورعسل را ارائه دادند:
این پروبیوتیک به منظور فعال کردن سوخت و ساز زنبورها برای شکستن سریعتر حشره کش های ایمیداکلوپرید درنظر گرفته شده است. برای ایجاد نمونه اولیه این پروبایتیک این دانشجویان به بررسی باکتری های طبیعی موجود در روده زنبورعسل پرداختند. یکی از این باکتری ها به نام “apicola Gilliamella” در این بررسی برجسته شد. این دانشجویان به منظور شکستن ایمیداکلوپرید به اصالح ژنتیکی این نوع باکتری خاص روده زنبور پرداختند. به همین منظور آن ها ژنی را به داخل ژنوم باکتری تزریق کردند که موجب تخریب ایمیداکلوپرید می شد. درحال حاظر این دانشجویان در حال آزمایش این نمونه باکتریایی هستند و چنانچه بتوانند آن را به اثبات برسانند زنبورداران احتمالا می توانند این پروبایوتیک را به همراه شربت شکر در آینده به زنبورهای خود بدهند.

منبع :صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبور داری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید