عسل ترنجبین

150,000 تومان

تعداد

طبع خنک، درمان کم کاری کبد و کبد چرب

موثر در ناراحتیهای کلیوی و رفع گرفتگی عروق