سرکه انگبین

100,000 تومان

دودی یا پمپ دود جهت تولید دود در زمان سرکشی از کندو استفاده می شود و از دو جنس حلب و گالوانیزه می باشد.استفاده از دود باعث آرام شدن زنبور در زمان بررسی کندو می شود.

تعداد
شناسه 20001 دسته بندی: