علمی

مقادیر مواد معدنی در نمونه های گرده های تک گل جمع آوری شده از نمونه های مختلف گیاهی

گرده به لطف مواد مغذی آن غذایی استثنائی است که در رژیم غذایی روزانه انسانی نیز گنجاده شده است.

علاوه بر این زنبور عسل نیز از گرده به عنوان منبع تغذیه ای خود که دارای ترکیبات متعددی همچون
پروتئین، چربی، ویتامین وموادمعدنی است، استفاده می کند. علی الخصوص موادمعدنی گرده یکی از اصلیترین مواد تشکیل دهنده آن بوده و تعیین مقادیر موادمعدنی، هم در رژیم غذایی انسان و هم در رژیم غذایی زنبور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این وجود گرده ی گل های مختلف با یکدیگر متفاوت بوده و
هیچ کدام دارای معیاری یکسان از موادمعدنی نیستند. به علاوه منشاء گیاهی که زنبور از آن گرده را جمع آوری کرده و خاستگاه جغرافیایی آن می توانند به دلیل تنوع خاک های اطراف بر روی ترکیبات معدنی موجود
در گرده تاثیر بگذارند.

عناصر گرده گل

عناصر کمیاب و فراوان در نمونه گرده های انتخاب شده از منشاء های گیاهی را می توان به ترتیب از بالاترین

تا پایین ترین به این ترتیب نام برد: ویتامین کا(mg 5899), پتاسیم (mg 4325),کلسیم(mg 2180),منیزیم(mg 962)
سدیم(mg 300),آهن(mg109),روی(mg 53),منگنز (mg 38),مس(mg30)

ویتامین کا، منیزیم و سدیم باالترین مقادیر را در گرده گل اریکا تشکیل میدهد. بیشترین میزان ویتامین پ در فاسیا تاناستیفولیا وجود داشت در حالیکه باالترین مقادیر کلسیم در کیوی چینی مشاهده شد.

در نمونه های گرده جمع آوری شده توسط زنبورعسل از منشاء های گیاهی متفاوت ویتامین کا 42,50%, پ 31,20% و کلسیم 15,70% از موادمعدنی مورد آزمایش قرار گرفته را تشکیل می داد.

مقادیر بسیار بالای ویتامین های کلسیم (mg8724),آهن(mg3253),کا(mg9559), پ(mg7805), منیزیم(mg2127), روی (mg124), مس(mg30) ,منگنز(mg145) و سدیم (mg293) در گرده گل زعفرانی که با دست جمع آوری شده بود، یافت شد.

مقادیر گسترده ای از ویتامین های کا و کلسیم در نمونه های گرده تک گُل خردل وجود داشت. همچنین تنوع بالایی از ویتامین های کا و کلسیم در نمونه های گرده تک گل ونبر دیده شد. با توجه به ژئومورفولوژیی خاص یونان و تفاوت های قابل توجه میان خاک ها و شرایط محیطی محل نمونه ها، نتایج به دست آمده بسیار
منطقی می باشند.

نتیجه گیری

ترکیبات مواد معدنی موجود در گرده وابسته به منشاء گیاهی(منبع گیاهی) و خاستگاه جغرافیایی آن است.

غلظت ویتامین های کا و کلسیم در نمونه گرده خردل و ونبر که از مناطق مختلفی در یونان جمع آوری شده
بودند، بسیار بالا بوده است.

مواد معدنی غالب در گرده گلی که توسط زنبورعسل جمع آوری شده است کا (42,5%) , پ(31,2%),کلسیم (15,7%) و منیزیم (7%) می باشد.

منبع: صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبور داری کشور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید