هانی کرم

140,000 تومان

هانی کرم:

هانی کرم عسل رس بسته که با هم زدن زیاد در دستگاه، بلورهای رس آن شکسته و تبدیل به عسل کرمی میشود که میتوان آن را با طعم های مختلف نظیر زعفرانی، دارچینی، زنجبیلی و …… تهیه کرد.عسل خام و رس بسته خواص بیشتری از عسل گرما دیده دارد.