علمیمقالات

حس تشخیص منبع آب

شواهدی در دست است که زنبور می تواند در فواصل کوتاه بدون اینکه تماسی با منبع آب پیدا کند آن را تشخیص داده و عکس العمل نشان دهد. مثلا دیده شده که وقتی زنبور نزدیک منبع آب قرار می گیرد بدون آنکه با آب تماس حاصل نماید خرطومش را دراز می کند. شاید زنبور قادر است مولکول های آب را از فاصله معینی دریافت دارد و یا شاید از طریق حس بویائی آن را تشخیص می دهد. این امر هنوز روشن نشده است. اعضای حسی مربوط به تشخیص منبع آب ممکن است روی پنجه ها و یا پالپ قطعات دهانی باشد و یا موهای اطراف روزنه های تنفسی این وظیفه را عهده دار باشند.
تحقیقات نشان داده است که زنبوران چراکننده نیاز کلنی زنبور عسل به آب را تشخیص داده و متناسب با نیاز کلنی نسبت به آوردن آب به کندو اقدام می کنند. آوردن آب به کندو در روزهای گرم تشدید شده و در هنگام خنکی هوا کاهش می یابد.

منبع: کتاب پرورش زنبور عسل ، رحیم عبادی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید