شماره تماس 

35353820 023

35353896 023

آدرس

شهر امیریه،میدان شهداء ،مجتمع تجاری تخت جمشید، دفتر شرکت تعاونی بهار عسل امیریه و کارگاه بسته بندی